Privacybeleid

Deze website is eigendom van Belfius Immo

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel
Telefoon: 03/344.09.80
E-mail: immo.privacy@belfius.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0436.006.090
Versie: 1.0
Laatst aangepast: 16/05/2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u
weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze
gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt
u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Belfius Immo. U dient zich
ervan bewust te zijn dat Belfius Immo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid
van andere sites en bronnen. Door de toegang tot en het gebruik van deze website
geeft u aan en verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene
voorwaarden.

Belfius Immo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data,
product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele
rechten en behoren toe aan Belfius Immo of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast
aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,
professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Belfius Immo levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie
volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen
kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien
de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Belfius Immo de grootst mogelijke
inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Belfius Immo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking
wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren via immo.privacy@belfius.be.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Belfius Immo geeft geen
garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of
onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.

Links naar andere sites

Belfius Immo kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,
bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan
het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of
hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen,
beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van
apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Belfius Immo verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of
over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk
gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm
van schade door het gebruik ervan.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een
gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon :


- die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden,
- die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten,
- die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden,
- die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te
vervolgen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de Belfius Immo-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter
beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder
voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische
redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te
beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze
onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden
tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Het is daarom raadzaam om regelmatig
deze privacyverklaring te raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel
de rechtbanken van het arrondissement Brüssel bevoegd.

PRIVACYBELEID
Bij Belfius Immo hechten we veel belang aan uw privacy. De meeste informatie op
17 college is beschikbaar zonder uw persoonsgegevens aan ons door te geven.
Indien we u toch om uw gegevens vragen dan:


De verantwoordelijke voor de verwerking, Belfius Immo (Karel Rogierplein 11 – 1210
Brussel) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de
bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. En
verbindt zich ertoe om vanaf 25 mei 2018 de striktere richtlijnen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming te volgen.


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende
doeleinden: ons klantenbeheer, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te
houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.


U beschikt over een wettelijk recht om:

- Informatie en toegang te verkrijgen tot de door u verstrekte
persoonsgegevens;
- Deze gegevens te laten corrigeren of deze te laten wissen;
- Deze gegevens te laten overdragen.


Indien u graag beroep wilt doen op deze rechten, kan u ons contacteren:
Belfius Immo - Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel - immo.privacy@belfius.be.


Wij contacteren u dan binnen een termijn van maximum 30 dagen.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos
verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u
zich steeds richten tot ons: Belfius Immo, Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel -
immo.privacy@belfius.be. Ook hier contacteren wij u binnen een termijn van
maximum 30 dagen.


In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen
persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven of
tools die wij gebruiken voor de verwerking van uw gegevens.


Belfius Immo kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-
persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de
domeinnaam van de website langs waar u naar de Belfius Immo-website gekomen
bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Belfius Immo-website
permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Gegevens die door u verstrekt worden via het nieuwsbrief-inschrijvingsformulier
worden door ons bewaard tot de betrokkene zich uitschrijft. Dit kan door een mail
naar immo.privacy@belfius.be of via de uitschrijflink onderaan iedere nieuwsbrief.


Gegevens door u verstrekt via het contactformulier- waarbij de optie nieuwsbrief niet
werd aangeduid, worden door Belfius Immo gebruikt om u te contacteren en worden
bijgehouden gedurende de wettelijke termijn.


Deze gegevens die door u verstrekt werden, bent u zelf verantwoordelijk voor het up-
to-date houden van deze gegevens. Deze gegevens kunt u zelf handmatig
aanpassen via de “update mijn profiel” bij elke mailing die verstuurd wordt naar u. Of
u kunt ons contacteren via immo.privacy@belfius.be.

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit

te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van
Belfius Immo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren
met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken
en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van Belfius Immo of die van een derde partij. Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.

Doeleinden
We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:
- om op uw aanvraag te kunnen antwoorden,
- om nieuwsbrieven te versturen,
- u op de hoogte te houden van activiteiten en updates,
- voor reclame- of marketingdoeleinden.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven (en waarvoor u toestemming heeft gegeven) in
dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we
hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens
die onder onze controle vallen te beschermen tegen:
- toegang of wijziging door onbevoegden,
- onjuist gebruik of bekendmaking,
- onwettige vernietiging of verlies door ongeval.

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden
verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit
aan derden meedelen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie
intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van
uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen
van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven (dienst) nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of
om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt
u contact met ons opnemen. Zie bovenstaande contactgegevens.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze
klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie-
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht
naar eigen beveiligde servers van Belfius Immo of die van een derde partij.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten
over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Meer info hierover kunt u vinden in ons cookiebeleid

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt
uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies

en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel
toestel opslaat wanneer u de website bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s
die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en
andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te
vullen.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een
cookie kan slechts een machine identificeren.

SOORTEN COOKIES
Bij Belfius Immo maken we gebruik van verschillende soorten cookies.
First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte
site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze gebruiken
wij bijvoorbeeld om gegevens van uw vorige bezoeken bij te houden.
Vb: Taal cookie: Deze cookies zorgen ervoor dat we je taal onthouden en dat we je
niet iedere keer hoeven te vragen in welke taal je onze websites wilt lezen. Naam:
locale, seenLanguageSwitcher


Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar
wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentie plug-in.
Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies
moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een
balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het
verder surfen op de website echter niet verhindert.) Third Party cookies die door ons
gebruikt worden zijn: Facebook, Google Analytics en Google Retargeting.

HOE KOMT U MEER TE WETEN EN WAT KUNT U MET DE COOKIES
DOEN?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op
aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser
zo instellen dat cookies geblokkeerd worden.

Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een
cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden
verwijderd.